Lesní mysl

O lesní mysli

Je vám v přírodě hezky?
Máte chuť vyrazit do přírody?
Chcete zažít něco nového?
Potřebujete si odpočinout?
Hledáte způsob, jak o sebe pečovat?

Lesní mysl je původně finský koncept seberozvoje a sebepéče. Vychází z nejnovějších výzkumů dokazujících, jak blahodárně příroda působí na naše fyzické i psychické zdraví. Je založená na poznatcích z pozitivní psychologie, mindfulness a koučování. Lesní mysl je komplexní soubor především mentálních cvičení  vedoucích k tréninku životní rovnováhy. Umožňuje trénovat ztišení, zklidnění, načerpání síly, umění vidět v sobě i okolo sebe to dobré a odvahu klást si otázky, hledat a nacházet na ně odpovědi.

Metoda vznikla díky ženě Sirpa Arvonen z Finska a její knize Metsamieli (anglicky Forest Mind), i ona stála  u zrodu Nordic walking (severská chůze), která se rozšířila do celého světa. V současné době je Lesní mysl etablovaná ve Finsku, kde je již okolo 700 certifikovaných instruktorů. Do České republiky ji přinesla Martina Holcová, která je i autorkou stejnojmenné knihy Lesní mysl. Lesní mysl nachází uplatnění v různých profesí a pro lidi různého věku. Jednoduchost celého konceptu dělá Lesní mysl dostupnou v podstatě všem.

Lesní mysl přináší řadu benefitů a dovedností, které mohou pozitivně ovlivnit vaši fyzickou i duševní pohodu. Tady je pár důvodů, proč byste měli navštívit workshop Lesní mysli. Co vám může Lesní mysl přinést:

Relaxace: Pomáhá uvolnit napětí a stres, což vede k celkové relaxaci těla a mysli.

Načerpání síly: poskytuje prostor pro obnovu energie a načerpání síly z přírodního prostředí.

Zvýšení odolnosti a imunity: i krátkodobý pobyt v přírodě a praktikování Lesní mysli může posílit imunitní systém a zvýšit odolnost vůči nemocem.

Prevence syndromu vyhoření: Lesní mysl slouží jako efektivní nástroj prevence snížení syndromu vyhoření, který může vzniknout v důsledku nadměrného stresu a tlaku v pracovním i osobním životě.

Trénink životní rovnováhy: pomáhá najít a udržovat rovnováhu mezi prací, osobním životem a volným časem.

Učení bytí v přítomnosti: podporuje uvědomování bytí v přítomnosti, tady a teď

Spojení s přírodou: Lesní mysl umožňuje prohloubení spojení s přírodou a vnímání jejích pozitivních vlivů na člověka a úžasu nad krásami přírody.

Trénink ztišení a zklidnění: pomáhá rozvíjet schopnost ztišení mysli a dosažení vnitřního klidu.

Podpora pozitivního vnímání: pomáhá vnímat pozitivní aspekty v sobě i ve svém okolí, což může vést k lepšímu duševnímu zdraví.

Odvaha k otázkám a hledání odpovědí: Lesní mysl může podporovat odvahu klást si životní otázky, hledat hlubší smysl a nacházet odpovědi v přírodě a vlastním nitru, což prohlubuje vlastní sebepoznání.

Smysluplné trávení volného času a sociální rozměr:. Lesní mysl vytváří prostor vlastní reflexi a  pro společný a smysluplný čas s ostatními, ať už jsou to blízcí lidé nebo další účastníci workshopu.

Lesní mysl je pro mě osobně nástrojem péče o sebe – psychohygieny. Les je pro mě místem, kde jsem blíž sama sobě, kde mohu být sama o samotě, v tichu, mohu odpočívat, čerpat energii a v klidu přemýšlet. Lesni mysl mě učí vědomě zpomalovat a zastavovat se, být plně v přítomnosti – tady a teď a díky konceptu Lesní mysli  jsem do svého každodenního života zařadila krátké mindfulness praktiky. Lesní mysl  mi umožnila racionálně pochopit na základě vědeckých výzkumů, proč se v lese cítím tak dobře, dala mi racionální základ pro pochopení těchto souvislostí. Les a cvičení Lesní mysl mi umožňují vidět sebe a vlastní problémy s odstupem a nadhledem, v lese přicházím na nové úhly pohledu, nacházím zde vděčnost za to co mám a radost z maličkosti, v obyčejném dni. Les mám pár kroků od domu, takže skoro každý den trávím alespoň pár minut v lese. 

Kdybych to měla říct někomu ve výtahu, co je Lesní mysl, vystihnout rychle podstatu, řekla bych: “Lesní mysl je pro mě osobně nástrojem péče o sebe.” Kdybych šla s někým po schodech a měla trochu víc času, podělila bych se o následující: “Poslední vědecké výzkumy dokazují, že les má prokazatelně vliv na naše fyzické i psychické zdraví. Les má schopnost snižovat hladiny stresových hormonů, optimalizovat krevní tlak, zlepšovat náladu a celkově zvyšovat kvalitu života. Cvičení Lesní mysli prohlubují tyto léčivé účinky lesa. I jedno 3 minutové cvičení, které za den uděláte, učiní den krásnějším a vás klidnější. Příroda nám pomáhá lépe se na cvičení soustředit, kus práce dělá za nás, aniž bychom museli vyvinout jakékoliv úsilí.” A kdybyste mě potkali v lese, sedla bych si s vámi na pařez a řekla: Lesní mysl je o odpočinku, zklidnění, vydechnutí, nadechnutí, urovnání myšlenek, o vděčnosti – vidět ve svém životě to hezké, o  vnímání nejen mysli, ale i pocitů, těla. A kdyby ještě zbylo trochu času, určitě bych vám nabídla krátké jednoduché cvičení, které zvládne úplně kdokoliv, ale trénovat ho můžete pořád dokola a vždy vás obohatí. O Lesní mysli můžete číst, ale nejlepší je si ji osobně vyzkoušet. 

Srdečně vás zvu na workshopy Lesní mysli – ať už individuální či skupinový. Pojďte si na vlastní kůži vyzkoušet, co vám osobně může Lesní mysl přinést! Lesní mysl vytváří prostor a čas na netradičně a smysluplné strávený volný čas na místě, které blahodárně působí na váš organismus. Lesní mysl je víc než jen procházka – je to cesta k sobě samému.  Ať už hledáš odpočinek, inspiraci nebo osobní růst, Lesní mysl  nabízí prostor pro vše.

Nejčastější otázky k workshopům Lesní mysli:

Velmi jednoduše řečeno se jedná o všímavou procházku lesem s několika zastávkami na cvičení Lesní mysli. Cvičení jsou velmi jednoduchá, rozmanitá a nic k nim nepotřebujete. Po cvičeních následuje dobrovolné sdílení v kruhu, kde máte možnost se podělit o své prožitky a uvědomění, pokud máte zájem. Workshop je zakončen posezením v přírodě s drobným občerstvením.


V rámci workshopu ujdeme cca 3 - 4 km pomalou chůzí, workshop trvá cca 3 hodiny. Čas v lese plyne jinak - čas trvání workshopu je pouze orientační a  doporučuji si po workshopu neplánovat další aktivity, abyste mohli plně vychutnat a prožít účinky této zkušenosti.

Lesní mysl není ezoterickou praxí, ani turistickým výletem či přírodovědnou procházkou nebo formou  psychoterapie. Lesní mysl není ani lesní terapie, známá též jako Shinrin - yoku, i když se v mnoha aspektech prolínají, nejedná se o stejný koncept.

Jít do lesa je samo o sobě velmi zdravé pro naše fyzické i psychické zdraví. Cvičení Lesní mysli tyto benefity prohlubují a umocňují. V případě, že jdete s instruktorem, tak máte možnost se plně věnovat relaxaci a cvičením. Instruktor vás  cvičeními provede, naplánuje trasu a hlídá čas a prostor. Instruktor je speciálně vyškolený na oblast well-beingu v lese.

Les má blahodárné účinky na zdraví a psychickou pohodu. Každý je nejlepším odborníkem na svoje dobré bydlo (well - being). Lesní mysl podporuje rozpoznání vlastních smyslů, pozorování, reakcí, myšlenek a emocí zvyšuje sebevědomí a rozvíjí dovednosti pro udržení životní rovnováhy s tím, že každý má svůj osobitý vztah k přírodě, lesu. Cvičení Lesní mysli jsou vhodná pro jakékoliv prostředí, včetně dvora či zahrady, cvičení používající představivost jsou vhodná i pro vnitřek. Blahodárné účinky přírody lze zažívat vědomě i nevědomě s tím, že nejlepší je cvičení dělat pravidelně, poznávání sebe samého je celoživotní proces. Účelem Lesní mysli je zvýšení sebeuvědomění, posílení pohody a podpora života bohatého, i když musí člověk čelit i obtížím a náročným situacím.

( Z knihy Lesní mysl od Martiny Holcové)

Trávení času v přírodě má podle vědeckých výzkumů pozitivní vliv na zdraví a psychiku. Již 10 minut venku může vést ke snížení krevního tlaku, případně optimalizaci. Po 20 minutách se zlepšuje nálada, po 60 minutách dochází k zbystření pozornosti. Dvouhodinový pobyt podporuje zotavení imunitního systému. Pět hodin měsíčně v přírodě přináší nárůst pozitivních emocí. Třídenní pobyt má ještě hlubší vliv: posiluje imunitní systém, zvyšuje hladinu proteinu bránícího rakovině, snižuje množství stresových hormonů, ustaluje krevní tlak, snižuje únavu a deprese a posiluje pocit vitality. 

Studie ukazují, že pobyt v přírodě nebo pouhý pohled na ni má pozitivní vliv na zdraví. Pacienti s výhledem do zeleně se zotavovali rychleji než ti, kteří byli obklopeni pouze bílými stěnami nemocnice. Příroda a prvky zeleně v blízkosti obydlí dokáží snižovat bolest a přispívat k klidovému režimu parasympatického nervového systému, což umožňuje tělu odpočívat a regenerovat se.

Fytoncidy, látky uvolňované rostlinami, hrají klíčovou roli ve snižování stresových hormonů. Pobyt v lese výrazně snižuje hladinu adrenalinu, noradrenalinu a kortizolu, což přispívá ke zklidnění těla a redukci stresu. Terpeny, chemické látky přítomné v lesním vzduchu, mají podporující účinky na imunitní systém. Hluboké dýchání v lese umožňuje člověku přijímat více terpenů, což má protirakovinné účinky a posiluje imunitu.

 Informace pocházejí z knihy Lesní mysl od Martiny Holcové.

Lesní mysl je vhodná pro každého, kdo má rád přírodu a hledá způsob, jak si v ní užívat klid a relaxaci. Tato metoda je flexibilní a přizpůsobitelná všem věkovým skupinám, od předškolních dětí po seniory. Workshopy Lesní mysli mohou být skvělým dárkem k narozeninám, výročím nebo jako originální svatební dar pro novomanžele. Jsou ideální pro rodiny s dětmi, odpočinek pro maminky na rodičovské dovolené, pro děti v lesních nebo běžných školkách, pro žáky základních škol, pro lidi v pomáhajících profesích, teambuilding akce nebo pro seniory v domovech důchodců a hospicích. Pokud máte zájem, stačí se ozvat telefonicky, emailem nebo přes formulář na webu, a společně zjistíme, zda je workshop Lesní mysli přesně to, co hledáte.

Vhodné oblečení, pevnou obuv a pití. V případě, že používáte repelent, nebo opalovací krém v letních měsících, též doporučuji vzít s sebou.

Cena zahrnuje účast na workshopu, tištěné materiály, zapůjčení podsedáku na sezení v přírodě, drobné občerstvení na závěr workshopu.

Doporučuji navštívit webové stránky www.lesnimysl.cz, nebo si zakoupit knihu Lesní mysl, či kartičky Lesní mysli s cvičeními, které napsala zakladatelka Lesní mysli v České republice Martina Holcová.

Plánované termíny skupinových workshopů pro veřejnost najdete na sociálních sítích, mém facebookovém profilu Les pro tebe:  https://www.facebook.com/lesprotebe a instagramovém profilu Les pro tebe, https://www.instagram.com/les_pro_tebe/ nebo u mého medailonku na webu Lesní mysli: https://lesnimysl.cz/project/katerina-vaclavu-2/.

O mně

Jsem máma tří dětí, bydlím na kraji Brd v domě ze dřeva, s lesem za zahradou a věnuji se především konceptu Lesní mysli.

Sleduj mě

Přejít nahoru